Prijzen en voorwaarden

 
 
 
 
Voorwaarden en prijzen :
 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden :

 
Alle facturen / betalingen dienen contant te worden voldaan bij aanvang of aan het einde van de demonstraties .
 
Alleen de ambachten Taanderij , Touwslagerij , Kuiperij en Haringrokerij kunnen in een middeleeuwse ambiance en context worden gedemonstreerd .
De ambachten Wasvrouw voor een groot gedeelte en de Smederij niet .
 
Op officiële feestdagen en voor kerstmarkten in het winterseizoen  ( november , december , januari ) geldt een minimale afname van 6 uren .
Dit geld ook voor Vader- en Moederdag , 5 mei Bevrijdingsdag , Koningsdag , 11 november Sint Maarten , 5 december Sinterklaas en Valentijnsdag .
 

Omdat het ambachtelijk haringroken nooit aan de strengen eisen van de heden ten daagse Keuringsdienst van Waren kan voldoen zonder ernstig aan authenticiteit en sfeer in te boeten verkopen we de gerookte haring niet . De haringen worden daarom in stukjes uitgedeeld zodat vele bezoekers kunnen proeven . De haringrokerij heeft een toeslag van 30 euro per dagdeel en voor ieder extra uur 7,50 euro , als vergoeding voor de gebruikte haring die wordt uitgedeeld .

 
 
De opbouw van de demonstraties duurt ruim een uur , daarom is oude ambachten groep Zwarte Handen plusminus 1,5 uur voor aanvang ter plekke om de demonstraties op te bouwen , hetgeen inhoud dat de plek van opbouw vanaf dit tijdstip per bestelbus ( 2 m. 50 cm. hoogte) of auto met aanhanger bereikbaar moet zijn .
 
De tijdens de demonstratie vervaardigde ambachtelijke producten zijn eigendom van de Oude Ambachten groep "Zwarte Handen" en kunnen tijdens de demonstratie door de Oude Ambachten groep "Zwarte Handen" worden verkocht aan derden' , zo niet dan geldt er een door Oude Ambachten groep "Zwarte Handen" nader te bepalen uitkoopsom .
Bij een aantal ambachten kunnen de bezoekers tegen betaling ( meestal als vergoeding van de gebruikte materialen ) zelf iets maken en meenemen , bv een springtouw , een zelf gedraaid touw tanen of zelf iets smeden .
Sommige organisatoren willen niet dat hun bezoekers iets moeten betalen : dan geldt er een uitkoopsom voor de organisator , zodat de bezoeker gratis een springtouw kan maken en meenemen . De organisatie betaald dit dan .
Andere organisatoren willen überhaupt niet dat er iets verkocht wordt : wij vragen dan de organisatie de gemiste (materiaalvergoeding ) verkoop te vergoeden in de vorm van de uitkoopsom . Wil een organisator dit niet dan doen we geen zaken omdat we dan bv geen springtouwen kunnen draaien met de bezoekers en daardoor een groot deel van onze demonstratie vervalt .
 
 
Voor de demonstraties tanen , haringroken en smeden dient er in een straal van 50 meter water aanwezig te zijn , dit mag zowel kraanwater als slootwater zijn , zodat een ketel bluswater kan worden getapt . Het houtvuur onder de taanketel heeft de afmetingen van 25 bij 25 cm en bevind zich in een gietijzeren vuurschaal . Deze vuurschaal staat vervolgen op een ijzeren plaat van 55 bij 60 cm met randen . In het begin geeft het vuur enige rookoverlast maar zal na 5 a 10 minuten minimale rookoverlast geven . De smederij zal wat vaker rookoverlast geven , omdat iedere keer dat er nieuwe kolen aan het vuur worden toegevoegd zal er 1 a 3 minuten rookontwikkeling zijn . Het vuurtje van de haringrokerij bevindt zich in een ijzeren ton ( in middeleeuwse stijl in een houten ton) en geeft continu een beetje rookoverlast .
 
 
Voor de demonstratie Wasvrouw anno 1900 dient er in een straal van 50 meter water aanwezig te zijn , dit mag zowel kraanwater als schoon slootwater zijn , maar geen zout zeewater zoals in Harlingen en waddenkust , Katwijk en de Noordzeekust en het gebied rond de Biesbosch en de Rijn / Waal / Merwede / Lek en Oude Maas , zodat  waswater kan worden getapt .
 
 
De haringrokerij heeft een toeslag van 30 euro per dagdeel en voor ieder extra uur 7,50 euro , als vergoeding voor de gebruikte haring die wordt uitgedeeld .
 
 
Voor de demonstratie smeden dient er in een straal van 50 meter een 220 volt stroompunt aanwezig te zijn . Ook voor (kerst-) markten na zonsondergang dient er 220 V aanwezig te zijn .
 
De demonstratie tanen , haringroken en smeden kunnen alleen in de openlucht worden gedaan .
 
De demonstratie Touwslagerij heeft minimaal een opstellingsruimte nodig van
3 bij 10 meter .
De demonstratie Taanderij heeft minimaal een opstellingsruimte nodig van
3 bij 6 meter .
De demonstratie Wasvrouw uit 1900 heeft minimaal een opstellingsruimte nodig van
3 bij 6 meter .
De demonstratie Smeden heeft minimaal een opstellingsruimte nodig van
3 bij 6 meter .
De demonstratie Kuiperij heeft minimaal een opstellingsruimte nodig van
3 bij 6 meter .
De demonstratie Haringrokerij heeft minimaal een opstellingsruimte nodig van
3 bij 6 meter .
 
Indien er meerdere demonstraties worden verlangd moeten de verschillende demonstraties zich als buren naast/bij elkaar bevinden .
 
De Oude Ambachten groep "Zwarte Handen" is niet aansprakelijk voor schade aan of door derden door onachtzaamheid en/of onoplettendheid of het niet opvolgen van instructies van de medewerkers van Oude Ambachten groep "Zwarte Handen" van/door derden tijdens het uitoefenen en/of demonstreren van de ambachten door Oude Ambachten groep "Zwarte Handen" en/of derden .
 
Wel is de Oude Ambachten groep "Zwarte Handen" aansprakelijk voor schade aan derden door onachtzaamheid en/of onoplettendheid van werknemers van Oude Ambachten groep "Zwarte Handen" tijdens het uitoefenen en/of demonstreren van de ambachten door werknemers van Oude Ambachten groep "Zwarte Handen" .
 
Zwarte Handen behoudt zich het recht voor om bij zware regen of wind de demonstraties tijdelijk te sluiten . Hiervoor wordt geen refund gegeven .
 
Bij afname van meer dan 1 demonstraties kunnen demonstraties alleen voor het zelfde dagdeel en de zelfde extra uren worden afgenomen .
 

Info en foto’s , contact en reserveringen : https://sites.google.com/site/zwartehanden            email zwarte-handen@quicknet.nl  


Youtube-kanaal    https://www.youtube.com/user/ZwarteHanden

De op de websites staande foto’s en video’s zijn vrij te downloaden om te gebruiken voor promotie doeleinden vooraf of achteraf van de evenementen waarbij Zwarte Handen aanwezig zal zijn of is geweest .

Voor andere doeleinden dan hierboven vermeld dient u voor toestemming eerst contact op te nemen met Zwarte Handen zwarte-handen@quicknet.nl  .

 

 

 

Prijzen 2017 :
 
1 Dagdeel = 4 uren

 Minimaal af te nemen 1 dagdeel (minimum van 4 uren)

(op officiële feestdagen geldt een minimale afname van 6 uren)
 
Per demonstratie bij afname van 1 dagdeel
190,00 euro

Per demonstratie bij afname van meer dan 1 dagdeel

190,00 euro + 40,00 euro per uur extra
vb. : demonstratie van 12.00 tot 17.00 , dit zijn 5 uren , oftewel 1 dagdeel van 4 uur + 1 extra uur
de totaalprijs wordt dan 190,00 + 1 x 40,00 = 230,00 euro per ambacht

 

De prijzen zijn exclusief 21% BTW . Als u geen factuur wenst kunnen we de BTW achterwege laten .
Contant te voldoen bij aanvang of aan het einde van de demonstraties .
 
Voor de locatie ....... geldt voor ongeacht het aantal ambachten een reiskosten vergoeding van 1 x euro ....... excl. BTW . 
 

info en foto’s ,video’s , contact en reserveringen : https://sites.google.com/site/zwartehanden    of   https://sites.google.com/site/wasvrouwanno1900      

Youtube-kanaal    https://www.youtube.com/user/ZwarteHanden 

email zwarte-handen@quicknet.nl